Vistula BS

Linki

Wyszukiwarka

Skorzystaj z bankowości internetowej

Menu

O Banku

Treść strony

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW PL1P/00105862/1

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Tomasz Lewandowski

Kancelaria Komornicza nr IV w Płocku

09-402 Płock ul. Kolegialna 21/4tel./fax (24) 36-43-100

e-mail:plock.lewandowski@komornik.pl

www.plock.komornik.pl

GKm 33/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Tomasz Lewandowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-11-2020r. o godz. 13:00 w w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej numer działki 88/10położonej: 09-400Płock, Kobiałka 17, Płock, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00105862/1.Opis nieruchomości:Działka gruntu nr ewidencyjny 88/10 o powierzchni 1,0727ha położona na terenie Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego. Zabudowa: hala produkcyjno-magazynowa z budynkiem administracyjno-socjalnym. Instalacje: elektryczna, wodociągowa (z.w. zasilana z sieci miejskiej,podgrzewaczy), kanalizacyjna sanitarna i deszczowa (z odprowadzeniem do sieci miejskiej), centralnego ogrzewania (zasilana z sieci, węzeł cieplny FORTUM, w hali nagrzewnice, zgodnie z informacją uzyskaną w trakcie oględzin instalacja przygotowania do zasilania pompą ciepła – wykonano sześć odwiertów o głębokości ok 100m), odgromowa, sprężonego powietrza. W hali magazynowo-produkcyjnej zamontowana jest suwnica pomostowa, na torowa, jednodźwigarowa, hakowa z wyciągnikiem linowym o udźwigu 5 ton, rozpiętość ok.15,5m, wysokość podnoszenia około 5,5m.Suma oszacowania wynosi 6.548.170,68zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4.911.128,01zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 654.871,00zł. Rękojmia powinna być złożona w przeddzień licytacji na konto komornika:Bank BNP Paribas SA 98 1600 1462 1823 9753 0000 0001Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.13:00oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego,wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Wstecz

Dane kontaktowe

1. Centrala Banku
    tel. (24) 231 12 00
2. Oddział w Wyszogrodzie
    tel. (24) 231 10 34
3. Oddział w Czerwińsku nad Wisłą    tel. (24) 231 50 02
4. Oddział w Iłowie
    tel. (24) 277 40 36
5. Filia w Sochaczewie
    tel. (46) 863 42 85
6. POK w Małej Wsi
    tel. (24) 231 40 35
7. Oddział w Bodzanowie
    tel.  (24) 222 00 01
8. Filia w Bielsku
    tel. (24) 235 73 27
9. POK w Czerwińsku nad Wisłą    tel. 660 431 223

 

 

Zdalna Pomoc

W celu uzyskania zdalnej pomocy prosimy pobrać poniszy program AnyDesk

Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100567. REGON 000508916. NIP 774 10 18 830. KOD SWIFT POLUPLPR.

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone @ Vistula Bank Spółdzielczy

Zobacz nas na mapie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.