Vistula BS

Linki

Wyszukiwarka

Skorzystaj z bankowości internetowej

Menu

Lokaty

Treść strony

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Atrakcyjne oprocentowanie oraz bezpieczeństwo ulokowanych pieniędzy, to gwarancja pewnego zysku. 
 

Wszystkie środki powierzone naszemu Bankowi objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do 100 000 Euro (równowartość w złotych). 

 
Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?
 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, zapewniającą wypłatę depozytów zgromadzonych w bankach objętych polskim systemem gwarantowania, w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku, na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Aktualna lista banków objętych gwarancjami BFG znajduje się na stronie internetowej: www.bfg.pl. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, zapewniającą także wypłatę depozytów zgromadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. 

wyświetl galerię w Cooliris
  • -

Vistula Bank Spółdzielczy uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS


 

Vistula Bank Spółdzielczy od samego początku jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

System Ochrony Zrzeszenia BPS został zatwierdzony w grudniu 2015 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, dając początek budowie solidarnościowego systemu gwarancji i wsparcia banków spółdzielczych w Polsce (art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających Dz. U. z 2014 r. poz. 109 z póżn. Zmianami). Vistula Bank Spółdzielczy z dniem 31.12.2015 roku stał się uczestnikiem Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Gwarancja płynności i wypłacalności

Uczestnikami Systemu Ochrony Zrzeszenia jest większość banków spółdzielczych (321 placówki bankowe) oraz Bank BPS S.A. jako Bank Zrzeszający. Podstawowym zadaniem wdrożonego Systemu Ochrony jest zapewnienie płynności oraz wypłacalności jego uczestnikom na zasadach określonych w ustawie, a także w umowie Systemu Ochrony Zrzeszenia.

Fundusze Zabezpieczające

System Ochrony Zrzeszenia BPS prowadzi stały monitoring bieżącej sytuacji finansowej wszystkich uczestników Systemu, a także posiada uprawnienia do prowadzenia działań prewencyjnych oraz wspomagających tychże uczestników. Wszyscy członkowie Systemu BPS stworzyli odpowiednie Fundusze Zabezpieczające, które mogą zostać wykorzystane w razie przejściowych problemów finansowych danego uczestnika.

System Ochrony Zrzeszenia BPS ma zapewnić finansowe poczucie bezpieczeństwa nie tylko samym bankom tworzącym System, ale również ich Klientom.

wyświetl galerię w Cooliris
  • soz_tabliczka-2

Dane kontaktowe

1. Centrala Banku
    tel. (24) 231 12 00
2. Oddział w Wyszogrodzie
    tel. (24) 231 10 34
3. Oddział w Czerwińsku nad Wisłą    tel. (24) 231 50 02
4. Oddział w Iłowie
    tel. (24) 277 40 36
5. Filia w Sochaczewie
    tel. (46) 863 42 85
6. POK w Małej Wsi
    tel. (24) 231 40 35
7. Oddział w Bodzanowie
    tel.  (24) 222 00 01
8. Filia w Bielsku
    tel. (24) 235 73 27
9. POK w Czerwińsku nad Wisłą    tel. 660 431 223

 

 

Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000100567 REGON 000508916 NIP 774 10 18 830 KOD SWIFT POLUPLPR

 

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone © Vistula Bank Spółdzielczy

Zobacz nas na mapie

Rozmiar czcionki

Dodatkowe opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.