Vistula BS

Linki

Wyszukiwarka

Skorzystaj z bankowości internetowej

Menu

Konta

Treść strony

Produkty dewizowe

Dla osób prowadzących rozliczenia w walutach obcych lub chcących skorzystać z produktów dewizowych oferujemy:


Dla wszystkich Posiadaczy rachunków bieżących i pomocniczych posiadamy prestiżową, międzynarodową kartę płatniczą VISA Business Debetowa. Dzięki ogromnej liczbie placówek handlowo-usługowych oraz bankomatów akceptujących karty Visa, tak w Polsce jak i na całym świecie, karta VISA Business Debetowa, jest wygodnym instrumentem dostępu do środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.

Przelewy za granicę i z zagranicy - zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na rzecz i zlecenie osób fizycznych, oraz klientów instytucjonalnych posiadających w naszym Banku rachunek walutowy lub złotowy jak również dla klientów nie posiadających rachunku w Banku Spółdzielczym jak to ma miejsce przy przekazach internetowych

Zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych to szybka i bezpieczna realizacja przekazów do/z większości krajów świata.

Przelewy za granicę i z zagranicy realizowane są w formie:

 •     polecenia wypłaty,
 •     przelewu regulowanego,
 •     przelewu SEPA
 •     przekazu internetowego


Przelew regulowany – to polecenie przelewu albo wypłata gotówkowa dokonywana przez Klienta banku krajowego na rachunek beneficjenta prowadzony w innym kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta banku krajowego jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów. Przelew regulowany może być wysłany po spełnieniu następujących warunków:

 •     waluta transakcji – EUR,
 •     kwota transakcji mniejsza lub równa 50.000,00 EUR,
 •   prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN, poprzedzony kodem kraju w którym jest prowadzony oraz prawidłowy adres BIC/SWIFT banku do którego przekaz jest kierowany,
 •    koszty przelewu są dzielone co oznacza, że prowizje i opłaty Banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca przekazu a koszty banku beneficjenta pokrywa beneficjent.


Przelew SEPA – jest to zlecenie płatnicze realizowane przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, funkcjonujące w oparciu o zasady Systemu Polecenia Przelewu SEPA i spełniające następujące warunki:

 •     waluta transakcji – EUR,
 •   dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, oraz prawidłowy adres BIC/SWIFT banku do którego przekaz jest kierowany,
 •    koszty przelewu są dzielone co oznacza, że prowizje i opłaty Banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca przekazu a koszty banku beneficjenta pokrywa beneficjent,
 •     bank nadawcy i odbiorcy są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT.


Polecenie wypłaty – w przypadku kiedy przekaz nie spełnienia wymogów przelewu regulowanego i przelewu SEPA bank wysyła zlecenie klienta w formie polecenia wypłaty, co oznacza, że klient może przekazać za granice również waluty inne niż EUR, może również wystąpić różna opcja kosztów pokrywanych przez zleceniodawcę i beneficjenta.

Zlecenia płatnicze na kwoty do 1.000,00 USD lub 1.000,00 EUR włącznie przekazywane są z datą waluty dziś tj. w tym samym dniu bez żadnych dodatkowych opłat.


Realizujemy również przekazy na wyższe kwoty i w innych walutach w trybie przyspieszonym za dodatkową opłatą z wyjątkiem przelewów SEPA, które są przekazywane z datą waluty SPOT co oznacza , że uznanie rachunku beneficjenta następuje w terminie do końca drugiego dnia roboczego, następującego po dniu przyjęcia przez Bank Spółdzielczy zlecenia przelewu SEPA.(nie ma możliwości realizacji SEPA w trybie przyspieszonym)

Przekazy internetowe – są to środki które mogą wpływać z zagranicy w formie depesz z firm zlecających za pośrednictwem Banku BPS S.A z którymi Bank realizuje współpracę w tym zakresie bez żadnych ograniczeń dewizowych, na rzecz rezydentów i nierezydentów będących osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, o ile jednostka posiada zdolność prawną bądź osobą fizyczną prowadząca działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoba będąca przedsiębiorcą. Środki mogą być skierowane do wypłaty w kasie lub na rachunek odbiorcy.
Po odbiór przekazu internetowego skierowanego do realizacji w Banku odbiorca zgłasza się z ważnym dokumentem tożsamości lub dokumentem potwierdzającym tożsamość, numerem ID przekazu oraz hasłem nadanym przez zleceniodawcę Przekazu Internetowego.
Wypłata środków następuje w walucie USD, EUR i PLN. Odbiorca nie ponosi opłat z tytułu realizacji Przekazów Internetowych oraz związanych z nimi reklamacji i zwrotów.

Wstecz

Dane kontaktowe

Centrala Banku 
tel. (24) 231 12 00

 

Lista numerów

 

 

 

 

 

   
Dyrektor Boszko Maciej 781 870 873
Dyrektor Jabłońska Wioleta 781 870 879
Dyrektor Stelmach Joanna 781 870 874

 

1. Oddział w Wyszogrodzie 2. Oddział w Czerwińsku nad Wisłą
Kierownik Sali Obsługi
661 513 826 Inspektor ds. bankowych 661 513 457
Ekspert ds. kredytów
661 541 815 Inspektor ds. bankowych 660 435 746
Inspektor ds. bankowych 665 016 760 Młodszy inspektor ds. bankowych 726 170 438
Młodszy inspektor ds. bankowych 661 521 716 Referent 781 870 877
Starszy referent 661 521 293 Referent 660 431 223
       
3. Oddział w Iłowie 4. Filia w Bielsku
Specjalista ds. bankowych 661 592 758 Inspektor ds. bankowych 660 499 346
Inspektor ds. bankowych 661 591 062 Inspektor ds. bankowych 661 586 008
Młodszy inspektor ds. bankowych 661 525 570    
Młodszy inspektor ds. bankowych 726 105 515    
       
5. POK w Małej Wsi 6. Filia w Sochaczewie
Specjalista ds. bankowych 661 543 760 Inspektor ds. bankowych 661 534 101
       
7. Oddział w Bodzanowie    
Referent 661 553 198    

 

Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000100567 REGON 000508916 NIP 774 10 18 830 KOD SWIFT POLUPLPR

 

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone © Vistula Bank Spółdzielczy

Zobacz nas na mapie

Rozmiar czcionki

Dodatkowe opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.